Wat je moet weten over de basispakketten voor elektriciteit en gas

Print

Wat je moet weten over de basispakketten voor elektriciteit en gas

Enkele maanden geleden kondigde de regering heel wat steunmaatregelen aan om de energiefactuur van de huishoudens te verlichten. Daarbij horen een basispakket 1 en 2 voor elektriciteit en gas.

Het eerste basispakket is een premie die werd toegekend aan elk huishouden dat op 30 september 2022 een lopend contract had voor elektriciteit en/of gas of huishoudens die op die datum een collectieve installatie voor gas hadden.

Je kreeg 61 euro per maand als je een contract hebt voor elektriciteit en 135 euro per maand als je een contract voor gas hebt. Basispakket 1 gaat over de maanden november en december.

Voor het tweede basispakket gelden exact dezelfde voorwaarden maar wordt gekeken naar de situatie op 31 december 2022. Basispakket 2 gaat over de maanden januari, februari en maart. Je krijgt voor die drie maanden dus een premie van in totaal 183 euro voor elektriciteit en 405 euro voor gas.

Hoe ontvang je de premies van de basispakketten?

Je krijgt het basispakket in de overgrote meerderheid van de gevallen automatisch. Je energieleverancier stort het op je rekening of trekt de premie af van je voorschot- of afrekeningsfactuur. Daarbij staat steeds de vermelding ‘Federaal basispakket elektriciteit 2022” / “Federaal basispakket gas 2022” of “Federaal basispakket elektriciteit 2023” / “Federaal basispakket gas 2023’.

Je ontvangt de premie van het basispakket 1 in principe van de leverancier waarmee je een contract had op 30 september 2022. Voor basispakket 2 is dat de leverancier waarmee je een contract had op 31 december 2022. Dat is niet het geval voor diegenen die de premie aanvragen voor een collectief gasverwarmingssysteem. In dat geval voert de Federale Overheidsdienst Financiën de betaling uit.

Afhankelijk van je energieleverancier ontvang je elk basispakket in één of meerdere keren. Opgelet, voor basispakket 2 wisselen de FOD Economie en je energieleveranciers op dit ogenblik informatie uit. Je ziet die dus nog niet meteen verschijnen op je voorschotfactuur of afrekening. Dat is ten vroegste eind februari het geval.

Wat als je de premie niet automatisch krijgt?

In sommige gevallen is het mogelijk dat je de premie niet automatisch krijgt. Bijvoorbeeld omdat je klantgegevens bij de leverancier niet overeenkomen met de gegevens in het Rijksregister. Zo kan het zijn dat je naam of adres anders gespeld is op je contract dan in het Rijksregister, werd een roepnaam gebruikt of staat de EAN-code op een ander adres dan die van je woonplaats. Maar ook alle gezinnen die in een gebouw met een gemeenschappelijk gasverwarmingssysteem wonen, krijgen het basispakket gas niet automatisch.

Zag je op 23 januari 2023 het eerste basispakket niet verschijnen op je elektriciteits- of gasfactuur terwijl je wel aan alle voorwaarden beantwoordt? Dan kan je vanaf dan bij de FOD Economie een aanvraag doen voor het eerste basispakket. Doe dat ten laatste op 30 april 2023. Het aanvraagformulier is pas vanaf 23 januari 2023 beschikbaar. De FOD Economie communiceert daar nog uitgebreid over. Je kunt je aanvraag zowel elektronisch, via e-mail als via schriftelijke weg (de post) indienen. Kies bij voorkeur voor de elektronische aanvraag. Die vraagt minder manuele verwerking, geeft je de garantie van ontvangst en de afhandeling van je aanvraag verloopt dan sneller. 

Dezelfde procedure geldt voor het tweede basispakket. Daar krijgen de leveranciers tot half april de tijd om je de premie automatisch toe te kennen. Je kan de aanvraag voor een tweede basispakket vanaf 23 april indienen.