Verslag Infoavond buurtinformatienetwerk

Print
Op maandag 21 januari 2019 organiseerden Politiezone TARL en Gemeente Liedekerke een informatievergadering rond preventie en de oprichting van een buurtinformatienetwerk (BIN). Dit naar aanleiding van de recente golf van inbraken in de gemeente. 
 
Dit verliep onder ruime belangstelling van meer dan tweehonderd aanwezigen. Hieruit blijkt dat er een groot draagvlak is voor de oprichting van een buurtinformatienetwerk en dat burgers mee willen waken over een veiliger Liedekerke.  
 
Onder leiding van hoofdinspecteur Robrecht Segers gaf onze politiezone TARL een deskundige en volledige uitleg over de oprichting en werking van een BIN. Er werd een oproep gedaan om zich kandidaat te stellen als coördinator van een mogelijke BIN-zone, waarop er een 25-tal personen hier ter plaatse meteen op ingingen. 
 
In een volgende vergadering zal samen met de kandidaat-coördinatoren de concrete invulling van één of meerdere BIN’s in Liedekerke worden besproken. Verder zullen zij vragen kunnen stellen aan mensen die al actief zijn in een BIN van een naburige gemeente. Op deze manier zullen zij een nog beter inzicht krijgen in de daadwerkelijke werking van een BIN. 
 
Na de vergadering met de coördinatoren zal er nogmaals een oproep gedaan worden naar mensen die willen toetreden tot een bepaald BIN. De coördinatoren van een welbepaalde BIN-zone zullen voor de verdere uitwerking hiervan steeds kunnen rekenen op steun van de politie en het gemeentebestuur. 
 
Voelt u zich aangesproken en wenst u zich eveneens kandidaat te stellen als coördinator van een BIN-zone? Dat kan!
Stuur een mailtje naar PZ.TARL.WIJK.LIEDEKERKE@police.belgium.eu en zij helpen u verder. 
  
Meer info
Politiezone TARL
tel. 053 65 00 65 

Flyer met meer info over de werking van een BIN.