Verplichte registratie kameelachtigen

Print

Op 21 april 2021 trad de Europese dierengezondheidswet in voege. Deze wetgeving verplicht dat ook houders van kameelachtigen (lama's, alpaca's ...) geregistreerd dienen te worden in Sanitel, dit is de databank van het FAVV ontwikkeld voor de identificatie en registratie van de Belgische veestapel. Daarnaast zijn er ook enkele verplichtingen over het identificeren van deze dieren en bepaalde registraties.

Wat staat je precies te doen als houder van kameelachtigen ?
Zodra je minstens één kameelachtige houdt, laat je je registreren via DGZ. We adviseren je om dit zo spoedig mogelijk te doen door het registratieformulier ingevuld aan DGZ te bezorgen. Klik hier voor meer informatie over wie en hoe je je moet laten registreren, alsook welke de administratieve verplichtingen zijn die je als houder moet nakomen.