Verkiezingen 26 mei 2019

Print

Wanneer worden de oproepingsbrieven verstuurd?

De oproepingsbrieven worden ten laatste 14 dagen voor de verkiezingen verstuurd.
Geen oproepingsbrief gekregen?

U kunt een duplicaat van uw oproepingsbrief vragen bij de dienst burgerzaken in het Gemeentehuis. Dit kan voor 26 mei of uiterlijk tot 12u op de dag van de verkiezingen.

Waar en wanneer kunt u stemmen?

Tien stembureaus bevinden zich in het Gemeentehuis. Stembureau 79 vindt u in WZC Sint-Rafaël. Alle stembureaus zijn open van 8u tot 16u.

Wat moet u meebrengen?

  • identiteitskaart (of een attest van verlies)
  • oproepingsbrief
  • als u ook voor iemand anders met een volmacht stemt: een ingevuld en ondertekend volmachtformulier met attest

Hoe stemmen?

In Liedekerke wordt er opnieuw met stemcomputers gestemd. U brengt uw stem uit door het scherm aan te raken. Volg de instructies op het scherm. 

Per verkiezing kunt u enkel een stem uitbrengen binnen één en dezelfde lijst van een politieke partij. Er zijn verschillende manieren om geldig te stemmen:
  • een lijststem bovenaan uitbrengen > u gaat akkoord met de volgorde van de kandidaten op de lijst
  • één of meer voorkeurstemmen uitbrengen in het vak naast de naam van één of meerdere kandidaten op de lijst
  • een lijststem en één of meer voorkeurstemmen uitbrengen
  • u kunt ook blanco stemmen | ongeldig stemmen is met een stemcomputer niet mogelijk

Hoe geeft u een volmacht?

Als u op zondag 26 mei om een gegronde reden niet kunt stemmen, kunt u iemand een volmacht geven. U vult het volmachtformulier in en voegt een attest toe waarin vermeld staat waarom u niet kunt gaan stemmen (bv. een attest van de dokter, werkgever…). Dit geeft u mee aan de persoon die voor u zal stemmen. Een volmacht kan worden gegeven aan gelijk welke andere kiezer, maar iedere kiezer mag slechts voor één andere kiezer per volmacht stemmen. Uw gemachtigde moet voor u gaan stemmen in het stembureau vermeld op uw oproepingsbrief.

Het volmachtformulier kunt u hieronder downloaden:

Als u om privéredenen in het buitenland bent, kunt u ook een volmacht geven. U moet dan wel tijdig een attest aanvragen bij de dienst burgerzaken in het Gemeentehuis. Dit attest kunt u krijgen door bewijsstukken van uw tijdelijk verblijf in het buitenland voor te leggen. Als u dit niet kunt, tekent u een verklaring op erewoord.

Meer info over stemmen per volmacht

Meer info?

Surf naar de website van de FOD Binnenlandse Zaken: https://verkiezingen.fgov.be/ 

Nog vragen?

Dienst burgerzaken
tel. 1770

burgerzaken@liedekerke.be