Vacatures | Gemeenschapswacht-vaststeller

Print

Het gemeentebestuur/OCMW gaat over tot de aanwerving voor volgende functie: 

GEMEENSCHAPSWACHT - VASTSTELLER

Contractueel (C1-C3) – Voltijds (M/V/X)

Aanwervingsvoorwaarden

 • houder zijn van een diploma hoger secundair onderwijs

 • Belg zijn

 • niet veroordeeld geweest zijn, zelfs niet met uitstel, tot een correctionele of een criminele straf bestaande uit een boete, een werkstraf of gevangenisstraf, behoudens veroordelingen wegens inbreuken op de wetgeving betreffende de politie over het wegverkeer

 • geen feiten hebben gepleegd die, zelfs als ze niet het voorwerp hebben uitgemaakt van een strafrechtelijke veroordeling, raken aan het vertrouwen in de betrokkene doordat ze in hoofde van de betrokkene een ernstige maatschappelijke tekortkoming uitmaken of een tegenindicatie voor het gewenste profiel van de gemeenschapswacht

 • niet tegelijkertijd werkzaamheden uitoefenen van privédetective, een functie uitoefenen in het kader van de wet van 2 oktober 2017 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid, lid zijn van een politiedienst

 • slagen voor de selectieprocedure

 • beschikken over een rijbewijs B

  De geselecteerde kandidaat moet binnen het jaar na aanstelling met vrucht de basisopleiding voor gemeenschapswacht, de opleiding van gemeenschapswacht-vaststeller en de opleiding van gemachtigd opzichter beëindigen.

  Medewerkers van het gemeentebestuur worden aangeworven omwille van hun competenties, diploma en talent, los van leeftijd, culturele en sociale achtergrond, geslacht of seksuele geaardheid.

Wij bieden

Een contractuele, boeiende en afwisselende betrekking met veel contacten in een stabiele omgeving:

 • aanvangswedde van minimum € 1 965,88 bruto per maand (38/38 - loonindex 174,10 %)

 • extralegale voordelen: maaltijdcheques, ecocheques, hospitalisatieverzekering, fietsvergoeding, pensioenplan

 • flexibel uurrooster en gunstig verlofpakket

Kandidaatstelling uiterlijk op vrijdag 4 december 2020.

Rolbeschrijving gemeenschapswacht-vaststeller
Inschrijvingsformulier