Vacature | Medewerker verkeersveiligheid in startbanenproject

Print

Het gemeentebestuur gaat over tot de aanwerving van een

MEDEWERKER VERKEERSVEILIGHEID binnen het startbanenproject verkeersveiligheid

Contractueel – 38/38 (M/V/X)

Taakomschrijving
Het takenpakket bestaat uit:
 • organisatie en ondersteuning van verkeerseducatieve projecten
 • uitwerken verkeerseducatief materiaal
 • ondersteuning van de dienst mobiliteit en verkeer
 • uitvoeren verkeersonderzoek
 • opvolging infrastructuur- en parkeerproblematiek in schoolomgevingen

Vorming vormt een essentieel onderdeel van de tewerkstelling.

Meer informatie over het startbanenproject vindt u op www.agodi.be/veve-project

 
Profiel
 • klantvriendelijk en behulpzaam zijn
 • over communicatieve en administratieve vaardigheden beschikken
 • kunnen werken op computer met de basisprogramma's (Outlook, Word, ... )
Aanwervingsvoorwaarden
Voor deze startbaan komt iedereen in aanmerking die:
 • niet meer leerplichtig is
 • jonger is dan 26 jaar
 • laaggeschoold is
  • laaggeschoolden zijn personen die NIET in het bezit zijn van een diploma secundair onderwijs ; dit betekent dat u:
   • niet slaagde voor het 2de jaar van de 3de graad ASO, KSO of TSO
   • niet slaagde voor het 3de jaar van de 3de graad BSO
   • maximaal een getuigschrift hebt van deeltijds beroepssecundair onderwijs (DBSO)
   • buitengewoon secundair onderwijs (BuSO) volgde
 • voldoet aan de vereisten van goed zedelijk gedrag 
  • u kan een recent bewijs van goed gedrag en zeden (MODEL 2) voorleggen
 • politieke en burgerlijke rechten bezit
 • medisch geschikt is
 • Nederlandstalig is
Wij bieden
Een contractuele betrekking van bepaalde duur (1 jaar, met mogelijkheid tot verlenging met 1 jaar)
 
Kandidaatstelling uiterlijk op woensdag 14 augustus 2019
Sollicitatiebrief met motivatie en curriculum vitae sturen of mailen naar:
         Gemeentebestuur
         Cluster infrastructuur | Dienst omgeving
         Sollicitatie startbanenproject
         ter attentie van Kenneth De Man
         Opperstraat 31
         1770 LIEDEKERKE

        kenneth.deman@liedekerke.be

Meer info over deze vacature

Kenneth De Man | 053 64 55 28