Terinzagelegging van de kennisgeving van het plan-MER voor het Uitvoeringsplan huishoudelijk afval en gelijkaardig bedrijfsafval (2023-2028)

Print

Momenteel wordt een nieuw uitvoeringsplan voor afvalstoffen voorbereid met aandacht voor de planning van maatregelen rond preventie, selectieve inzameling en eindverwerking van huishoudelijk afval en gelijkaardig bedrijfsafval voor de periode 2023-2028. Dit plan kan hier geraadpleegd worden.

Inwoners kunnen tot en met 16 november 2021 opmerkingen bezorgen:

• Online via een digitaal inspraakformulier
• Persoonlijk via afgifte of via een brief gericht aan:
Departement Omgeving
Team Mer, Plan-MER 0269
Koning Albert II-laan 20 bus 8
1000 Brussel
• Via een e-mail naar mer@vlaanderen.be (met de vermelding ‘Publieke inspraak plan-MER 0276 in de titel);
• Via afgifte van de opmerking in het gemeentehuis.