Subsidie kernwinkelgebied

Het centrum van Liedekerke moet een aangename buurt zijn waar het goed wonen en aangenaam winkelen is. Daarom maakt de gemeente Liedekerke werk van de uitbouw van het kernwinkelgebied. Het gemeentebestuur wil de handelaars stimuleren om hun handelszaak kwaliteitsvol uit te bouwen om zo de uitstraling van het handelscentrum te verhogen en aldus van Liedekerke een belangrijk handelscentrum maken.

In samenwerking met het Vlaams Agentschap van Innoveren en Ondernemen, verleent de gemeente een subsidie voor meerdere initiatieven die ertoe bijdragen het kernwinkelgebied te versterken.

Eigenaars of huurders van een pand gelegen binnen het kernwinkelgebied kunnen genieten van financiële steun voor het renoveren van hun straatgevel en/of het uitvoeren van aanpassingswerken zodat er boven de winkel nog kan gewoond of gewerkt worden. Ook een verhuis van de handelszaak naar het kernwinkelgebied of het aanpassen van één of meerdere panden tot een handelszaak worden gesubsidieerd. Er werd een folder voorzien met meer info betreffende de subsidies.

Subsidieaanvragen kunnen ingediend worden tot uiterlijk 31 december 2021 of tot uitputting van de fondsen.

Enkel de handelspanden gelegen in het volgend afgebakend gebied komen in aanmerking voor de subsidie:

Gemeenteplein: van huisnummer 6 tot en met huisnummer 15;
Stationsstraat: van huisnummer 1 tot en met huisnummer 94;
Opperstraat: van huisnummer 4 tot en met huisnummer 16;
Warandestraat: van huisnummer 5 tot en met huisnummer 99;
Gaston Mertensstraat: van huisnummer 1 tot en met huisnummer 31;
Kasteelstraat: van huisnummer 2 tot en met huisnummer 12;
Poortstraat: van huisnummer 32 tot en met huisnummer 42;

Meer info

subsidie

stedenbouw@liedekerke.be | tel. 1770