Studiebeurs school- en academiejaar 2022-2023

Print


Wil je weten of je in aanmerking komt voor het krijgen van een studiebeurs voor jouw dochter of zoon voor het school- en academiejaar 2022-2023? Lees dan vooral verder.

De aanvragen om één of meer van de beschikbare studiebeurzen te bekomen, moeten vóór 5 juni 2022 toekomen op het secretariaat van de Commissie voor Studiebeurzenstichtingen van Brabant. De aanvraag moet ingediend worden aan de hand van het te downloaden formulier. Er moet één formulier per kandidaat (ook voor broer en zus) ingediend worden. Indien een kandidaat meerdere beurzen aanvraagt, moeten de bewijsstukken slechts in één exemplaar toegevoegd worden. Het formulier wordt ondertekend door de student zelf, indien hij meerderjarig is, zo niet door zijn vader, zijn moeder of zijn voogd, met aanduiding van de naam van de ondertekenaar.

Neem zeker en vast een kijkje op de website van de Commissie voor Studiebeurzenstichtingen van Brabant om te weten welke gegevens de aanvraag dient te vermelden. Je vindt er ook alle inlichtingen en aanbevelingen over hoe je een aanvraag voor een studiebeurs kan indienen, alsook de lijst van de vacante studiebeurzenstichtingen 2022-2023.