Sterke stijging aantal besmettingen

Print

De laatste dagen is het aantal inwoners dat besmet is met het coronavirus in Liedekerke ernstig toegenomen. Hierdoor werd een nieuwe drempel overschreden en is de gemeente terecht gekomen in alarmniveau 2 (van 3).

Het is van het allergrootste belang dat iedereen de gekende voorzorgsmaatregelen naleeft en niet wacht tot iemand in zijn naaste omgeving besmet is alvorens de maatregelen na te leven!

Veel besmettingen gebeuren in familiale kring. Hou de bubbel daarom zo klein mogelijk.

Wij vragen ook met aandrang om mee te werken aan het contactonderzoek. Alleen op deze manier kunnen wij het virus een halt toeroepen!