Stedenbouwkundige inlichtingen via online aanvraagformulier

Print

Een aanvraag voor stedenbouwkundige inlichtingen, een uittreksel uit het gemeentelijk plannen- of vergunningenregister dien je vanaf 1 januari 2022 online in te dienen via een formulier op onze website. Je kan dit formulier hier terugvinden. Na het indienen van de aanvraag krijg je via mail een bevestiging van je aanvraag.

Tot en met 31 december 2021 kan dit nog:

  • via een aangetekende brief, te versturen naar: Gemeente Liedekerke, Afdeling omgeving, Opperstraat 31, 1770 Liedekerke
  • via een brief tegen ontvangstbewijs, persoonlijk af te geven in het gemeentehuis | op afspraak: ☎ 1770
  • via een e-mail naar: stedenbouw@liedekerke.be

Voor vragen kan je steeds terecht bij de afdeling omgeving via stedenbouw@liedekerke.be of milieu@liedekerke.be