Start inschrijvingen schooljaar 2017-2018 voor het basisonderwijs en een extra eerste leerjaar

Print

Inschrijvingen schooljaar 2017-2018

Indien uw peuter geboren is in 2015 kan u vanaf vandaag inschrijven. We geven u nog even de instapdata en bijhorende info mee.  Vanaf dat ogenblik mag zij of hij starten op één van de instapdata. Is uw kindje later geboren? Dan mag het pas instappen vanaf schooljaar 2018-2019! Voor kinderen ouder dan drie jaar moet u geen rekening houden met de instapdagen of inschrijfperiode.

Instapdata 2017-2018

Kindjes geboren tot en met…

stappen ten vroegste in na…dus vanaf…
1 maart 2015     de zomervakantie 

vrijdag 1 september 2017

6 mei 2015de herfstvakantiemaandag 6 november 2017
8 juli 2015de kerstvakantiemaandag 8 januari 2018
1 augustus 2015de teldagdonderdag 1 februari 2018
19 augustus 2015de krokusvakantiemaandag 19 februari 2018
16 oktober 2015de paasvakantiemaandag 16 april 2018
14 november 2015Hemelvaartmaandag 14 mei 2018

 

Een extra eerste leerjaar voor schooljaar 2017-2018

We ondervinden dat er zich de laatste jaren een probleem stelt voor de inschrijvingen van leerlingen in het eerste leerjaar. De Liedekerkse scholen kunnen de vraag voor kinderen in het eerste leerjaar niet meer aan wegens onvoldoende capaciteit.

Het gemeentebestuur heeft een rondvraag gedaan bij de basisscholen in Liedekerke, wie er bereid is om een extra eerste leerjaar in te richten. Dit zou al een deel van het probleem van het tekort aan plaatsen kunnen oplossen.

Basisschool De Boomgaard heeft hierop positief gereageerd. Enkel zij beschikken onmiddellijk over de nodige infrastructuur om te starten met een extra eerste leerjaar op 1 september 2017. Het gemeentebestuur zal de kosten van dit extra klasje ten laste nemen, aangezien dit niet gesubsidieerd wordt door de overheid.

 

Meer info
tel. 1770
1770@liedekerke.be