Ruimingswerken onbevaarbare waterlopen

Print

In de periode van 1 december tot 15 maart 2020 zullen oppervlakkige ruimingswerken uitgevoerd worden aan de waterlopen die de provincie Vlaams-Brabant beheert.

De oppervlakkige ruimingswerken omvatten het wegnemen van allerlei ongewenste materialen en voorwerpen zoals afval, afbraakmateriaal, takken, grove plantenresten..., die opstoppingen binnen de beddingen van de waterloop of overwelvingen kunnen veroorzaken. De oppervlakkige ruimingswerken omvatten geen slibverwijdering uit de bodem.

In bijlage vindt u de waterlopen of waterloopvakken waar waterruimingswerken in zullen plaatsvinden.