Rita Deneveplein | Openbaar onderzoek

Print

Het openbaar onderzoek loopt van 13 juli 2020 tot en met 11 augustus 2020. De bezwaren of opmerkingen over de aanvraag moeten schriftelijk worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen, voor 12 augustus 2020. De aanvraag kan tot sluiting van het openbaar onderzoek worden ingekeken op het gemeentehuis.