Renovatiesubsidie Vlaams-Brabant tot € 10 000

Print

Vanaf dit jaar kan een eigenaar die zijn pand renoveert en deze verhuurt via sociaal verhuurkantoor Webra beroep doen op een renovatiesubsidie van de provincie Vlaams-Brabant. De aanvraag en toekenning gebeurt door het SVK. Deze subsidie moet aangewend worden om de woonkwaliteit van het pand te verbeteren en de woning conform te maken.

De subsidie bedraagt 60 % van de uitgevoerde werken met een maximum van € 10 000. Alle verbeteringswerken, goedgekeurd door SVK Webra, komen hiervoor in aanmerking.

Renteloze lening tot € 25.000

Eigenaars die hun woning wensen te renoveren en conform te maken met de bedoeling het te verhuren aan het sociaal verhuurkantoor Webra, kunnen de werken financieren met de renteloze lening van de provincie Vlaams-Brabant.

De aanvraag voor maximaal € 25 000 per wooneenheid gebeurt door het sociaal verhuurkantoor.

Het leningsbedrag wordt bepaald aan de hand van opgevraagde offertes. Het bedrag van de renteloze lening wordt voor de helft uitbetaald na het vervullen van de administratieve formaliteiten en toekenning door de provincie.

Het saldo wordt uitbetaald na oplevering van de werken en het voorleggen van de facturen.

Voor de terugbetaling van de lening wordt het totaal ontleende bedrag gedeeld door het aantal nog lopende maanden van het 9-jarig contract.

Meer informatie: www.webra.be