Recyclageparken blijven open en afvalinzameling verloopt normaal

Print

De recyclageparken van ILvA  zijn open volgens de normale openingsuren. Ook de afvalinzameling gaat door volgens de afvalkalender. 

Bezoekers moeten bij een bezoek wel de algemene voorzorgsmaatregelen respecteren: verplicht dragen van een mondmasker, voldoende afstand bewaren ten op zichte van andere bezoekers en de parkwachters, ...

Het is dus onnodig om snel nog een bezoek aan het recyclagepark te organiseren, aangezien de parken toegankelijk blijven. Indien een bezoek aan het recyclagepark kan uitgesteld worden, blijven we wel aanraden om dit te doen. Alleen zo beperken we samen het risico op besmetting van onze medewerkers en bezoekers.

Wat de inzameling aan huis betreft, zal ILvA de dienstverlening zo goed mogelijk organiseren, maar deze aanpak wordt dagelijks geëvalueerd op basis van de beschikbaarheid van het personeel. Indien nodig, heeft ILvA een plan rond de prioritaire aanpak van de verschillende afvalfracties.