Publieke inspraak over het plan-MER Ruimte voor water Dender

Print

De Vlaamse Waterweg, het Departement Omgeving en de provincie Oost-Vlaanderen maken een strategisch plan op voor de Dendervallei. Het Strategisch Plan moet de leidraad vormen voor de toekomstige uitbouw en inrichting van een meer veerkrachtige Dendervallei, vanaf de gewestgrens met Wallonië in Geraardsbergen tot aan de monding van de Dender in de Schelde in Dendermonde. De missie van het plan is om het overstromingsrisico te verminderen, waarbij niet alleen naar het risico wordt gekeken, maar ook naar de ruimtelijke en maatschappelijke meerwaarden voor het gebied. Bij de opmaak van het Strategisch Plan zal gezocht worden naar oplossingen voor de overstromingsproblematiek en naar mogelijkheden voor een sterkere Dendervallei (bijvoorbeeld op het vlak van wonen, economie, landbouw, natuur, enz.). Het Strategisch Plan zal maatregelen en acties bevatten die deze geïntegreerde ontwikkelingsvisie in de praktijk kan omzetten. Bij de opmaak van het Strategisch Plan wordt ook een milieueffectenonderzoek via een plan-MER voorzien.

Om de mogelijke effecten van dit programma op mens en milieu in kaart te kunnen brengen, wordt dus een procedure voor een plan-milieueffectrapportage (plan-MER) opgestart. Een eerste stap daarin is de publicatie van een kennisgevingsnota. In deze nota vind je onder meer een beschrijving van het plan, en een voorstel van de methode waarmee de milieueffecten van dit plan in het uiteindelijke plan-MER beschreven en bestudeerd zullen worden.

Neem deel aan de inspraakprocedure over de kennisgevingsnota

Je kan van 5/12/2022 t.e.m. 4/02/2023 de kennisgevingsnota inkijken en opmerkingen geven. Je kunt de milieueffecten aangeven die volgens jou onderzocht moeten worden en aangeven hoe dat het best kan gebeuren. Bovendien kan je voorstellen voor alternatieven formuleren.

De kennisgevingsnota inkijken

De volledig verklaarde kennisgevingsnota kan tegelijkertijd via de volgende kanalen geraadpleegd worden:

  • inkijken bij het Team Mer in Brussel (na afspraak) of downloaden via de website https://www.omgeving.vlaanderen.be
  • inkijken op de gemeentehuizen van Geraardsbergen, Ninove, Roosdaal, Liedekerke, Denderleeuw, Affligem, Aalst, Lebbeke en Dendermonde en raadplegen via de websites van deze gemeenten

downloaden op de projectwebsite www.ruimtevoorwater.be/milieueffectenonderzoek

Reageren op de kennisgeving

Je reactie moet je uiterlijk op 4/02/2023 bezorgen. Dat kan bij voorkeur via e-mail naar mer@vlaanderen.be, of via het digitaal inspraakformulier (www.omgeving.vlaanderen.be/digitaal-inspreken-op-een-kennisgevingsnota). Je kan je reactie ook ter plekke afgeven aan het Team Mer in Brussel of ze met de post versturen naar het Team Mer op onderstaand adres.

Meer informatie over milieueffectrapportage vind je trouwens op https://omgeving.vlaanderen.be/milieueffectrapportage of telefonisch via het gratis nummer 1700.