Overhangende takken, blaffende honden, luide muziek....

Print
Overhangende takken, blaffende honden, luide muziek, verkeerd geplaatst vuilnis, hinderlijk parkeren … het zijn allemaal ergernissen die tot een burenruzie kunnen leiden.
Hebt u al met uw buur proberen te praten maar geraken jullie er zelf niet uit? Wacht niet tot de situatie uit de hand loopt en schakel de hulp in van burenbemiddeling.

Burenbemiddeling is een gratis dienstverlening van de provincie Vlaams-Brabant met als doel conflicten tussen buren bespreekbaar te maken en samen naar een oplossing te zoeken.