Oud-strijdersplein | Openbaar onderzoek

Print

Het openbaar onderzoek loopt van 22 maart 2021 tot en met 20 april 2021. De bezwaren of opmerkingen over de aanvraag moeten schriftelijk worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen, voor 21 april 2021. De aanvraag kan tot sluiting van het openbaar onderzoek worden ingekeken op het gemeentehuis.