Openbaar onderzoek : Natuurinrichting Wellemeersen en omgeving Oude Dender

Print

Het natuurinrichtingsproject wil een doorstroming van water realiseren zodat de waardevolle natte elzenbroekbossen zich kunnen herstellen. Tegelijk zal de Rijt gemakkelijker beheerbaar worden en worden de kansen voor vleermuizen en water- en moerasvogels uitgebreid.

Tijdens het openbaar onderzoek liggen het projectrapport en de lijst van de belanghebbenden ter inzage.  Op de gemeente kan je op de lijst van de belanghebbenden ook nagaan of de eigendom en het gebruik van de percelen correct is ingetekend. 

Wil je meer weten over het natuurinrichtingsproject?   
- Het projectrapport, waarin de maatregelen zijn opgesomd, kan je inkijken vanaf dinsdag 25 juni t.e.m. 25 juli in het gemeentehuis of op de website: www.vlm.be, onder het thema ‘openbaar onderzoek’.

- Op 25 juni kan je een infomarkt bijwonen vanaf 17u tot 19u en vanaf 19u30 tot 21u30 in het gemeentehuis van Denderleeuw. 

- Op de zitdagen van de Vlaamse Overheid: 

  • Op 3 juli: gemeentehuis Liedekerke tijdens de normale openingsuren
  • Op 4 juli: gemeentehuis Denderleeuw tijdens de normale openingsuren