Onttrekkingsverbod onbevaarbare waterlopen

Print

De gouverneur stelde op 1 januari een besluit op tot een permanent onttrekkingsverbod voor de kleine, ecologisch zeer kwetsbare beken in de provincie Vlaams-Brabant. 

Dit besluit vloeit voort uit het advies vanuit de Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid van eind april 2021 en de schriftelijke bevraging van de betrokken gemeentebesturen in het najaar 2021.

Dit besluit kan hier geraadpleegd worden.