Nieuwe maatregelen in het kader van de vogelgriep

Print

Er zijn sinds 15 november nieuwe maatregelen voor hobbyhouders van pluimvee en andere vogels in kader van de hoogpathogene vogelgriep:

Onder hobbyhouders worden de gezinnen verstaan die enkele kippen in de tuin houden, maar ook sierpluimveehouders en vogelliefhebbers die soms honderden sierdieren, sportduiven of andere vogels hebben.

Deze maatregelen worden in de eerste plaats genomen om de dieren maximaal te beschermen tegen vogelgriep. Deze vogelziekte is zeer besmettelijk, pijnlijk en dodelijk voor deze dieren. Het vogelgriepvirus wordt gemakkelijk door contact met wilde vogels of hun uitwerpselen overgedragen. De voorzorgsmaatregelen zijn bedoeld om wilde vogels buiten de kippenren of het vogelhok te houden.

Welke zijn deze voorzorgsmaatregelen?

- Je dient al je pluimvee op te hokken of af te schermen.
Het afschermen kan gebeuren door de dieren op te sluiten in hun hok of in een gebouw. Daarnaast is het ook mogelijk om de dieren buiten te houden, op voorwaarde dat hun terrein of een deel van het terrein zowel langs de zijkanten als langs boven met gaas of netten afgesloten wordt van wilde vogels. De mazen van het gaas of het net mogen ten hoogste 10 cm groot zijn, zodat wilde vogels ter grootte van een eend er niet doorheen kunnen. Een ondoordringbare dakbedekking is niet verplicht, maar wordt toch aangeraden.
- Daarnaast moet je al je vogels binnen voederen en het drenken of op een zodanige wijze dat contact met wilde vogels onmogelijk is. Je mag daarbij geen oppervlaktewater of water dat toegankelijk is voor wilde vogels als drinkwater geven.

Loopvogels en andere vogels (sportduiven, roofvogels, siervogels, …) moeten voorlopig niet afgeschermd worden.

Het FAVV benadrukt dat er geen risico is wat betreft de consumptie van pluimveevlees en eieren. Je kan dus zonder problemen de eieren van je dieren verder blijven gebruiken!

Je kan voor verdere informatie steeds de website van het FAVV raadplegen op www.favv-afsca.fgov.be/dierengezondheid/vogelgriep.

Je vindt op deze pagina’s ook een korte video, die het belang van de maatregelen onderstreept om je dieren te beschermen. Deze video is ook rechtstreeks bereikbaar via de link: https://www.onderdeloep.be/wil-je-gezond-gevogelte_wij-ook