Mondmasker | Verplicht te dragen of bij zich te hebben | Deur-aan-deur activiteiten | Take away of leveringen door verenigingen

Print

Voor alle personen, met uitzondering van kinderen tot en met 12 jaar, is het in Vlaams-Brabant verplicht om steeds een mondneusmasker of een ander alternatief in stof bij zich te hebben om te kunnen voldoen aan de verplichting een mondmasker te dragen waar deze verplichting geldt. Wanneer het dragen van een mondneusmasker of een ander alternatief in stof niet mogelijk is om medische redenen, mag een gelaatsscherm worden gebruikt.

Het dragen van een mondmasker is verplicht op volgende plaatsen in België:
  • 1° de winkels en de winkelcentra
  • 2° de conferentiezalen
  • 3° de auditoria
  • 4° de gebouwen der eredienst en de gebouwen bestemd voor de openbare uitoefening van de niet-confessionele morele dienstverlening
  • 5° de bibliotheken
  • 6° de winkelstraten, de markten, en elke private of publieke druk bezochte plaats, bepaald door de bevoegde lokale overheid en afgebakend met een aanplakking die de tijdstippen preciseert waarop de verplichting van toepassing is
  • 7° de inrichtingen en plaatsen waar horeca-activiteiten toegelaten zijn, zowel de klanten als het personeel, tenzij gedurende het eten, drinken, of aan tafel zitten
In Vlaams-Brabant is het dragen van een mondmasker ook verplicht:
  • in alle voor publiek toegankelijke gebouwen
  • op alle markten
  • in de recyclageparken;
Elke activiteit die inhoudt dat men deur-aan-deur gaat, zowel voor commerciële, als voor ludieke, folkloristische (zoals Halloween, Oudjaar-Nieuwjaarzingen, ...) of liefdadigheidsactiviteiten, is verboden in VlaamsBrabant. De leveringen aan huis vallen niet onder dit verbod.
 
Steunactiviteiten (‘take away’ of levering) georganiseerd door verenigingen in Vlaams-Brabant
Verenigingen die een occasionele verkoop organiseren van goederen moeten voor de eventuele bereiding en afhaling van deze goederen volgens de bestaande sectorprotocollen werken.  Voor etenswaren impliceert dit onder meer dat het ganse proces moet worden begeleid en uitgevoerd door een professionele traiteur/cateraar/restaurateur.  Indien er niet wordt geleverd, moet de vereniging werken via een afhaalpunt georganiseerd of goedgekeurd en gecontroleerd door de lokale overheid of een winkel, met naleving van de minimale regels zoals opgenomen in Art. 8 §1 derde lid van het Ministerieel Besluit van 28 oktober 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus te beperken
 
Meer info

Politiebesluit van de gouverneur van de provincie Vlaams-Brabant | 4 november 2020

Extra toelichting

Afhaal op locatie / bedeling aan huis is nog steeds mogelijk, maar voor de voorbereiding van bv. pakketten of het bereiden van de maaltijd mogen er maximaal 4 personen aanwezig zijn (indien meer dan 4  = samenscholing => Covid-19 overtreding  = 250 euro)

In geval men eten klaar maakt om op te halen moet er steeds 1 professionele cateraar, traiteur of restaurateur aanwezig zijn (maakt deel uit van de 4) die alles controleert en in het oog houdt dat alle coronamaatregelen worden gerespecteerd m.b.t. hygiëne & mondmasker...  Uiteindelijk draagt hij de verantwoordelijkheid op locatie.

Wanneer je een take-away of huis-aan-huis levering organiseert, moet het gemeentebestuur steeds op de hoogte worden gebracht via mail op evenement@liedekerke.be.