Map A Tree

Print

Dit platform probeert het volgende te doen:

  • Vlaanderen vergroenen door plaatsen waar mogelijk bomen kunnen staan te lokaliseren;
  • Toekomstige 'groene' projecten in Vlaanderen inplannen, visueel weergeven en projectinfo openstellen;
  • Bestaande bomen in Vlaanderen inventariseren;
  • Ondersteuning bieden bij het opstellen en het beheer van bomenplannen;
  • Kostenefficiënt ondersteuning bieden bij groenbeheer en bosbeheer;
  • Het beschermen van bomen met een bijzondere status;
  • Het inventariseren en beschermen van bomen met een grote ecologische waarde;
  • De ecosysteemdiensten van individuele bomen en bossen weergeven met i-Tree software;
  • Burgers informeren over het openbaar groen in hun buurt;
  • En nog véél meer! ...