Juniorenwedstrijd - 24 juli 2021

Print

Op zaterdag 24 juli vindt een junioren wielerwedstrijd met start en aankomst in de Houtmarktstraat te Liedekerke. Het vertrek is voorzien om 14.30 uur en het einde omstreeks 17.30 uur.

De wielerwedstrijd volgt het volgende parcours: 

Vertrek Houtmarktstraat 192 te Liedekerke (café Daatmet) – rechtsaf Sportlaan – linksaf Pamelsestraat – rechtsaf Sint-Gabriëlstraat – rechtsaf Hoefstraat – rechtdoor Kastanjelaan – linksaf Populierenlaan – rechtsaf Ed.Schelfhoutstraat – rechtdoor Gravenbosstraat – grondgebied Roosdaal – rechtsaf Populierenstraat – rechtdoor Abeelstraat – rechtdoor Kattemstraat – linksaf Profetenstraat – rechtsaf Lombeekstraat – linksaf Kapellestraat – rechtsaf Jozef De Schepperstraat – rechtdoor Pamelse Klei – rechtdoor Brusselstraat – rechtdoor Gootjesstraat – rechtdoor Nieuwe Kaai - grondgebied Liedekerke – rechtdoor Denderstraat – linksaf Impegemstraat – rechtdoor Houtmarktstraat – aankomst Houtmarktstraat 192.

Ter gelegenheid van deze wielerwedstrijd werden de volgende tijdelijke verkeersmaatregelen uitgevaardigd:

Stilstaan- en parkeerverbod

Het is verboden stil te staan en te parkeren aan weerszijden van de rijbaan in alle straten op het parcours zowel in Liedekerke als in Roosdaal, uitgezonderd Pamelsestraat te Liedekerke waar de parkeerstroken buiten de rijbaan liggen.

Deze maatregelen zijn van kracht op zaterdag 24 juli 2021 van 12.00 uur tot 18.00 uur.

Eénrichtingsverkeer

Het is voor ieder bestuurder verboden te riiden in de Impegemstraat en Houtmarktstraat, in de richting van de Holstraat (ter info: de eenrichting aan de bouwwerken thv villa Houtkauter worden tijdelijk omgedraaid) en in de Sportlaan, in de richting van de Houtmarktstraat.

Gelieve vooraf de nodige schikkingen te treffen en de verkeersborden alsook de aanwijzingen van de politie, de signaalgevers en de organisatoren te respecteren.

Wij rekenen op uw sportieve medewerking!