Informatieavond oprichting Buurt Informatie Netwerk

Print

Samen zorgen voor veiligheid

Het gemeentebestuur draagt de veiligheid binnen de gemeente hoog in het vaandel. Op maandag 21 januari 2019 organiseren Politiezone TARL en Gemeente Liedekerke daarom een informatievergadering rond preventie en de oprichting van een buurtinformatienetwerk. Alle inwoners van Liedekerke die geïnteresseerd zijn, kunnen om 20.00 uur terecht in GC Warande. U krijgt er info over het opstarten en de werking van een BIN en tal van belangrijke informatie aangaande veiligheid en preventie.

Infoavond buurtinformatienetwerk

Plaats: GC Warande, Opperstraat 31

Datum en uur: maandag 21 januari 2019 om 20:00 uur

Wat is een Buurt Informatie Netwerk (BIN) ?

Een buurtinformatienetwerk (BIN) is een structurele samenwerking tussen buurtbewoners en politie om elkaar op de hoogte te houden van wat er gebeurt in de buurt. Die uitwisseling van informatie zorgt voor meer sociale controle, verlaagt de drempel om verdachte situaties aan het noodnummer 101 te melden en vergroot het lokale veiligheidsgevoel.
 

Meer informatie over hoe een Buurt Informatie Netwerk werkt vindt u in deze flyer.

Meer info: Politiezone TARL | 053 65 00 65 | PZTARL@police.belgium.eu