Informatie PFAS-vervuiling

Print

Wat is PFAS?

PFAS zijn chemische stoffen die je vooral via voeding en grondwater kan opnemen en die bij langdurige blootstelling mogelijk schadelijke effecten kunnen hebben op de gezondheid.

PFAS-locaties in Liedekerke

De Vlaamse regering publiceerde eind maart een kaart met alle PFAS-locaties waarrond voorzorgsmaatregelen gelden. Het gaat om zones die al onderzocht zijn of om locaties waar het onderzoek nog niet af is, maar waar toch al voorzorgsmaatregelen gelden.

In Liedekerke ontvingen de  eigenaars en bewoners van woningen en terreinen rond zo'n gebied een brief in de bus met meer uitleg  en de voorzorgsmaatregelen die ze best in acht nemen. Voor Liedekerke gaat het om een straal van 100 meter van de civiele bescherming aan de Kapellebaan.

Er werd nog geen onderzoek opgestart op deze site.

Het Agentschap Zorg en Gezondheid van de Vlaamse overheid adviseert om 100 meter rondom deze plaats tijdelijke voorzorgsmaatregelen te nemen, om de eventuele blootstelling aan deze stoffen te verminderen:

Voeding

- Kinderen jonger dan 12 jaar, immuungecompromitteerde personen, zwangere vrouwen, vrouwen die borstvoeding geven of wensen zwanger te worden, krijgen het advies om geen zelfgeteelde groenten of fruit te consumeren.
- De rest van de bevolking krijgt het advies om zelfgeteelde groenten of fruit met mate te consumeren en een goede mix aan te houden met aangekocht fruit en groenten. Fruit en groenten voorafgaand aan consumptie steeds goed gewassen.
- Eet geen zelfgeteeld kleinvee.
- Eet geen eieren van uw eigen kippen, deze eieren deponeert u voorlopig in de huisvuilzak.
- Afval van eigen groenten (zonder kluit) en fruit mag wel bij het GFT-afval.

Grondwater

- Gebruik geen grondwater als drinkwater.
- Gebruik geen grondwater uit ondiepe putten om de moestuin te irrigeren of om een zwembad te vullen.

Grond en groenafval

- Gebruik geen compost samengesteld met materiaal uit de eigen tuin.
- Vermijd de verstuiving van braakliggende grond zo veel als mogelijk.
- Breng groenafval naar het recyclagepark, maar verwijder zo veel mogelijk aarde: knip de kluit af en laat die in uw tuin.

Hygiëne

Was uw handen, zeker voor de maaltijd.

Meer info?

Alle maatregelen, informatie en updates rond PFAS/PFOS vind je op de centrale website www.vlaanderen.be/pfos-vervuiling.

Algemene vragen over PFAS/PFOS kan je mailen naar pfas@vlaanderen.be.

Zodra de gemeente op de hoogte is van de resultaten van de onderzoeken worden de omwonenden op de hoogte gebracht.