ILvA-containers voor je bedrijf

Print

Heb je een bedrijf en wil je weten of je een ILvA-container kan krijgen voor de restfractie en GFT van je bedrijf?

ILvA zamelt huishoudelijk afval in, maar ook bedrijfsafval dat ontstaat door “huishoudelijke activiteiten” van het bedrijf. Het is qua aard, samenstelling en hoeveelheid vergelijkbaar met huishoudelijk afval. Alle andere bedrijfsafval wordt niet door ILvA ingezameld.

Bedrijven kunnen van de dienstverlening van ILvA gebruik maken, als aan onderstaande voorwaarden wordt voldaan:

- Het bedrijf moet een ondernemingsnummer hebben
- Het bedrijf is officieel gevestigd in een ILvA-gemeente

Het bedrijf kan enkel gebruik maken van de inzameling aan huis als:
- Op het adres van deze vestiging geen personen gedomicilieerd zijn
-Het inzameladres van het bedrijf op een inzamelronde van ILvA ligt

Een bedrijf krijgt geen gratis container ter beschikking, maar kan enkel 1 restcontainer en 1 GFT-container aankopen. Tarief: 40 liter en 140 liter: 40 euro; 240 liter (enkel restfractie): 60 euro.

Om te weten of je bedrijf recht heeft op de dienstverlening, moet je het eerst online registreren. ILvA onderzoekt deze registratie en stuurt een mail met een beslissing. Er wordt bij een gunstig advies een pincode bezorgd, waarmee je kan inloggen en een container aanvragen.