Hernieuwing grafconcessie

Print

Wanneer je een bezoek brengt aan het graf van een dierbare, is het mogelijk dat er een bordje staat ter vernieuwing van de grafconcessie.
Via dit formulier kan je de hernieuwing van de concessie op de begraafplaats aanvragen. Na het indienen van de aanvraag ontvang je een factuur met de gegevens voor de betaling van de retributie voor de hernieuwing. Na betaling van het verschuldigde bedrag ontvang je een bewijs van verlenging van de concessie.