Help bij paddenoverzet

Print
In het voorjaar, meestal in maart, ontwaken padden, kikkers en salamanders uit hun winterslaap en trekken ze massaal naar beken en poelen om zich voort te planten. Wegens de hoge temperaturen van de afgelopen dagen is dit op sommige plaatsen nu reeds het geval.

Jammer genoeg moeten deze amfibieën tijdens hun tocht vaak straten oversteken, meestal tijdens de schemering of de vroege nacht.  Door trager te rijden op belangrijke oversteekplaatsen kan u voorkomen dat er padden doodgereden worden. In Liedekerke is er weet van paddentrek in Briefveld, de Impegemstraat (ter hoogte van de Zilverbosweg), de Denderstraat, de Monniksbosstraat, de Dommelingenstraat en de Bosbaan. U kan ook deelnemen aan paddenoverzetacties.