Heffingsbiljetten 2023 voor gezinnen verstuurd

Print

Informatie van de Vlaamse Milieumaatschappij

Heffingsbiljetten 2023 voor gezinnen verstuurd

De Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) zendt de heffingsbiljetten uit voor de heffing op de waterverontreiniging (heffingsjaar 2023) naar meer dan 50.000 gezinnen.

  • Enkel gezinnen die beschikken over een eigen waterwinning (grondwater) en abonnees van het waterbedrijf Brabant Water ontvangen zo'n heffingsbiljet.
  • De betaaltermijn voor de heffing bedraagt 2 maanden vanaf de verzendingsdatum die op het heffingsbiljet vermeld staat.
  • Gezinnen die aan de sociale voorwaarden voldoen, hebben recht op een sociaal tarief. Het gaat - onder meer - om gezinnen met een inwonend gezinslid dat op 1 januari 2023 heeft genoten van een leefloon of levensminimum van het OCMW.

Het sociaal tarief wordt in de meeste gevallen automatisch toegepast op basis van gegevens van de Kruispuntbank Sociale Zekerheid. De VMM verstuurt dan een heffingsbiljet voor 20% van het totale heffingsbedrag. Deze biljetten zullen voornamelijk in november verstuurd worden.

Enkel wanneer de automatische uitwisseling niet lukte, moeten gezinnen die voldoen aan de voorwaarden en geen sociaal tarief kregen toegepast op hun heffingsbiljet, een schriftelijke aanvraag indienen bij de VMM. De aanvraag moet een kopie van het heffingsbiljet bevatten (of het dossiernummer van de VMM vermelden) en een attest van het OCMW, waaruit blijkt dat aan de vrijstellingsvoorwaarden voldaan is.

Aanvragen tot sociaal tarief en bezwaarschriften

Aanvragen moeten schriftelijk en binnen 3 maanden na de verzendingsdatum van het heffingsbiljet opgestuurd worden naar:

Vlaamse Milieumaatschappij
t.a.v. de leidend ambtenaar
Dokter De Moorstraat 24-26
9300 Aalst

of via mail naar reactieskv@vmm.be

Vragen?
Voor vragen en reacties kan je terecht op het gratis nummer 0800 97 113 (van 09.00 uur tot 12.00 uur en van 14.00 uur tot 16.00 uur) of mailen naar reactieskv@vmm.be

Meer informatie vind je op: https://www.vmm.be/nieuws/start-verzending-heffingsbiljetten-2023-voor-gezinnen