Gemeente Liedekerke installeert slimme camera’s

Print

De slimme camera, in het nieuws en via andere media hebt u er vast al over gehoord. Recentelijk werd immers zowel de Wet op de Politieambt als de Camerawet aangepast om het gebruik van deze camera’s ten gronde te regelen.

 

Maar wat doet een slimme camera nu juist?

Een slimme camera of ANPR (Automatic Number Plate Recognition – automatische nummerplaatherkenning ) werkt in 2 stappen.

Eerst en vooral registreert de camera de nummerplaat van elk voorbijrijdend motorvoertuig. Vervolgens wordt deze info gelinkt aan lijsten met nummerplaten opgeslagen in de politiedatabank. Deze lijsten, onder het beheer van de Federale Politie, omvatten de nummerplaten van voertuigen:

 • waarvan de geldigheid van het verzekeringsbewijs is vervallen;
 • waarvan de geldigheid van het keuringsbewijs is vervallen;
 • die internationaal geseind staan;
 • die geseind staan in de basisgegevensbank van de geïntegreerde politie.

 

In onze gemeente zullen de camera’s gebruikt worden voor het bestrijden van criminaliteit door middel van preventie en repressie. De ANPR-camera’s bieden immers de mogelijkheid om een permanente en meer doorgedreven controle van het doorgaand verkeer langsheen grote verbindingswegen te organiseren.

Enerzijds laten deze camera’s toe om de pakkans te verhogen bij overtredingen van de verkeersregelgeving. Anderzijds wordt de pakkans verhoogd voor prioritaire criminaliteitsfenomenen zoals bijvoorbeeld diefstallen in gebouwen en diefstallen uit voertuigen waarvan gekend is dat daders de grote verbindingswegen gebruiken als invalspunt.

De ANPR-camera’s laten eveneens toe op een intelligente wijze zwaar vervoer te weren uit de gemeente Liedekerke.

 

Hoe werkt zulke camera?

Stap 1: De ANPR-camera registreert 24/7:

 • plaats
 • nummerplaat
 • landcode
 • tijdstip
 • foto van het voertuig
 • type voertuig
 • kleur voertuig 
 • merk voertuig
 • model voertuig

Stap 2: De informatie die de ANPR-camera registreert, wordt automatisch gecontroleerd met de lijsten van nummerplaten in de politiedatabank.
Stap 3: Wanneer een nummerplaat geregistreerd staat in de politiedatabank, ontvangt de politiezone TARL onmiddellijk een melding over onder meer het tijdstip en de plaats waar het bijhorende voertuig op het grondgebied werd geregistreerd.
Stap 4: Bij meldingen van ernstige overtredingen of dringende seiningen zullen eenheden van de politiezone TARL onmiddellijk het desbetreffende voertuig trachten te intercepteren.
Stap 5: Wanneer meldingen minder prioritair zijn, kan via navolgend onderzoek een proces-verbaal worden opgesteld of de eigenaar van een voertuig worden verzocht zich aan te dienen op het hoofdcommissariaat van de politiezone TARL.
Stap 6: Wanneer de politiezone TARL vaststelt dat er bijvoorbeeld sprake is van een diefstallenplaag dan kan binnen een periode van 30 dagen de data die werd geregistreerd door de ANPR-camera’s worden geanalyseerd. Indien deze noodzaak zich voordoet na het verstrijken van een periode van 30 dagen dan heeft de politiezone TARL nog steeds deze mogelijkheid mits akkoord van de Procureur des Konings.

 

De slimme camera’s zullen in Liedekerke worden geïnstalleerd op volgende plaatsen:

 • N208 Begijnenmeers
 • N207 Begijnenmeers
 • Kasteelstraat

De installatie van de ANPR-camera’s is momenteel reeds aan de gang. De implementatie en operationele werking ervan is voorzien tegen eind dit jaar.

 

 

Meer info

1770@liedekerke.be
tel. 1770