Fiscale fiches gepensioneerden

Print

In de loop van april 2021 ontvangen de gepensioneerden hun fiscale fiche voor het inkomstenjaar 2020. Vragen hierover worden in dit artikel beantwoord.

 

Hoe worden de fiscale fiches verstuurd?

De verzendingen zijn begin maart 2021 gestart. Alle gepensioneerden vinden hun fiscale fiche ten laatste half april 2021 terug op mypension.be.

- Gepensioneerden die in het buitenland wonen, ontvangen hun fiscale fiche:

●    via de post;
●    via mypension.be;
●    via de eBox.

Opgelet: het printen en versturen van 450 000 fiches kost nu iets meer tijd dan in normale omstandigheden.

- Gepensioneerden die in België wonen, ontvangen hun fiscale fiche:

●    via mypension.be;​
●    via de eBox.

Er wordt dus geen papieren versie naar elke gepensioneerde gestuurd. Bovendien is een papieren versie van de fiscale fiche in België niet nodig, want:

●    de fiscale fiches worden tijdig en correct aan de FOD Financiën bezorgd;
●    de FOD Financiën gebruikt deze gegevens bij de voorbereiding van de belastingaangifte.

Dat betekent dat de pensioengegevens al ingevuld zijn in:

●    het voorstel van vereenvoudigde aangifte;
●    de aangifte via MyMinfin (Tax-on-web)
●    of de aangifte die een medeweker van de FOD Financiën voor de gepensioneerde invult.

Uitzonderingen

Een papieren versie wordt wel nog vestuurd naar:

●    gepensioneerden die hun aangifte vorig jaar op papier deden;
●    gepensioneerden die geen voorstel tot vereenvoudigde aangifte ontvangen;
●    huwelijkspartners, van wie de gepensioneerde partner in de loop van 2020 overleden is;
●    bewindvoerders.

Opgelet: Het printen en versturen van 450 000 fiches kost nu iets meer tijd dan in normale omstandigheden.

Wat als je toch een papieren versie (of duplicaat) wil aanvragen?

Je kan je fiscale fiche altijd printen via het online pensioendossier op mypension.be, vanaf het moment dat deze elektronisch beschikbaar is.

Vanaf 19 april kan je ook een papieren versie aanvragen:

●    via een aanvraagmodule die op de webpagina fiscale fiche wordt geplaatst vanaf 19 april;
●    via het online contactformulier;
●    door te bellen naar de Pensioenlijn 1765 (of het betalend nummer vanuit het buitenland: +32 78 15 1765) – optie 4 kiezen na de taalkeuze.

Voor deze aanvraag heb je je rijksregisternummer nodig en je kan slechts één aanvraag per maand doen.

Wat staat er op de fiscale fiche?

Op de fiscale fiche staan 2 zaken vermeld:

●    de belastbare bedragen die de gepensioneerde in het voorgaande jaar ontving;
●    de bedrijfsvoorheffing die al ingehouden en doorgestort werd naar de FOD Financiën.

Lees meer over de fiscale fiches op de website: https://www.sfpd.fgov.be/nl/betaling/fiscale-fiche