Fietsen en stappen in Liedekerke? Het plan ligt klaar!

Print

De afgelopen maanden heeft lokaal bestuur Liedekerke werk gemaakt van een nieuw plan om het stappen en fietsen in Liedekerke veiliger, comfortabeler en vanzelfsprekender te maken.

Het plan kwam tot stand met de inbreng van heel wat inwoners van Liedekerke. Na een enquête eind vorig jaar, waar 328 mensen aan deelnamen, werden in verschillende werkgroepen plannen gemaakt om de situatie in Liedekerke voor stappers en fietsers naar een hoger niveau te brengen.

Zo komt er voor fietsers een fietszone tussen het centrum en het station en staan er een aantal fietsstraten, nieuwe fietspaden en fietssuggestiestroken op stapel. Er komen nieuwe en betere fietsenstallingen en er wordt werk gemaakt van een heuse fietscultuur. Ook de stappers zijn niet vergeten. Naast plannen voor betere en bredere voetpaden, worden enkele straten omgedoopt tot woonerf en worden nieuwe trage wegen voorzien.

Door dit plan wenst onze gemeente de inwoners, zeker voor de korte afstanden, een goed alternatief te bieden voor de auto. Stappen en fietsen is bovendien gezond, goedkoop, goed voor het klimaat en zorgt voor weinig overlast. In een gemeente met dichte bebouwing en smalle straten is dat niet altijd een evidente keuze, maar onze gemeente zet in op deze verandering.

Ben je benieuwd naar wat het plan concreet inhoudt of wil je meer weten over de maatregelen voor stappers en fietsers? Heb je vragen of opmerkingen? Dan ben je van harte welkom op de infoavond voor alle inwoners die zal plaatsvinden op woensdag 31 mei 2023 in zaal GC Warande (Opperstraat 31) te Liedekerke om 20.00 uur.

Noteer deze datum alvast in uw agenda! We verwachten jou!