Erkenning van een kind – wijziging vanaf 01/04/2018

Als jullie als koppel niet getrouwd zijn, kan je de afstammingsband als vader of (mee)moeder met je kindje verklaren via een erkenning. Zo krijg je dezelfde rechten en plichten als je partner.

Naast de gebruikelijke erkenningsakte van vroeger, dient er nu ook een akte van aangifte van erkenning opgemaakt te worden. Doel is om frauduleuze erkenningen op te sporen.
Er zijn een aantal verplichte documenten voor te leggen vooraleer er kan overgegaan worden tot de aangifte van erkenning van geboorte.

Om tijd te besparen contacteer je best de dienst Burgerlijke Stand op voorhand met de vraag om een dossier van erkenning op te starten.
Dan bekijken we jullie gegevens en vragen wij jullie geboorteaktes en eventuele andere documenten op. Indien het gaat over buitenlandse documenten die jullie zelf moeten opvragen, dan brengen we je hiervan op de hoogte.
Als het dossier volledig is, contacteren wij jullie en spreken we een moment af om samen langs te komen op onze dienst, om de akte van aangifte en in de meeste gevallen ook onmiddellijk de erkenningsakte zelf op te maken.

Meer info
Dienst Burgerzaken, burgerlijke stand
tel. 053 64 55 20 of 053 64 55 25 
bevolking@liedekerke.be