Enquête wandel- en fietsbeleid

Print

Samen met studiebureau A2Bmobility werkt lokaal bestuur Liedekerke de komende maanden aan de opmaak van een actieplan voor veilige fiets- en wandelverbindingen.

Participatie of ‘inspraak van de burger’ is noodzakelijk in het beleid. Daarom is jouw mening belangrijk! 

Hoe meer mensen de enquête invullen, hoe beter we zicht krijgen op de noden. Het is belangrijk dat mensen van alle leeftijden en verschillende weggebruikers (ook wie nooit te voet gaat of fietst) deze enquête invullen. Door jouw mening te geven, beslis je mee over het zachte mobiliteitsplan van gemeente Liedekerke.

Deze enquête is een eerste stap naar een zacht mobiliteitsplan. Een zacht mobiliteitsplan is een wandel- en fietsbeleidsactieplan waarbij ook de andere weggebruikers niet uit het oog verloren worden. Dit mobiliteitsplan wordt opgemaakt in samenspraak met burgers, verenigingen, scholen, bedrijven, experten, de politie en het lokaal bestuur. Het eindresultaat is een realistisch en concreet plan met een visie, gericht op veilige en comfortabele verbindingen voor stappers en fietsers. Het plan bepaalt de acties voor de komende jaren en vormt de basis voor het Liedekerkse mobiliteitsbeleid.

JOUW MENING TELT! VUL ONZE ENQUÊTE IN TUSSEN 17 OKTOBER EN 11 NOVEMBER 2022

Een papieren versie van de enquête kan je bekomen aan het onthaal van het gemeentehuis.