Enquête naar arbeidskrachten

Print

Statbel, het Belgische statistiekbureau, en Eurostat organiseren sinds 1983 de Enquête naar Arbeidskrachten bij 20 000 huishoudens. Deze enquête brengt voor elk gezinslid van de deelnemende huishoudens de werksituatie in kaart. Er wordt in de enquête onder meer gevraagd naar werk en werk zoeken, studies, werkloosheid en pensioen. De resultaten van de enquête laten toe om internationaal vergelijkbare arbeidsmarktstatistieken op te maken.

De lopende steekproef bevat ook huishoudens die in Liedekerke gedomicilieerd zijn. Zij werden op toevallige wijze uit het rijksregister geselecteerd en krijgen het bezoek van een van de interviewers. Dat bezoek wordt aangekondigd in een brief aan de geselecteerde huishoudens. De brief vermeldt de naam van de interviewer en het telefoonnummer van het Contact Center voor bijkomende informatie.

De medewerking van de huishoudens is erg belangrijk voor de kwaliteit van het onderzoek en is dan ook verplicht. De eerste enquêtes zullen plaatsvinden vanaf 10 februari 2020.