Een lek in uw mazouttank dat de bodem verontreinigt? Geen probleem, want Promaz helpt!

Print

In en rond gebouwen kan bodemverontreiniging ontstaan door een lek in de mazouttank en/of de -leidingen. De sanering van zo’n verontreiniging kan een erg dure zaak zijn. Daarom werd het Promaz-fonds opgericht, met de opdracht om dit soort verontreinigingen aan te pakken en de bodem te saneren. Denk je dat je een mazoutlek hebt? Heb je in het verleden al een bodemsanering uitgevoerd om die reden? Dan kan je aanspraak maken op de financiële tussenkomst van het fonds of op de uitvoering van de saneringswerken door het fonds.

Promaz komt in heel België tussen bij de sanering van bodemverontreinigingen, als die veroorzaakt zijn door een lek in de mazouttank (en/of de -leidingen). Het gaat altijd om tanks en/of leidingen die dienen voor de verwarming van gebouwen, mét of zonder woonfunctie. De tussenkomst van Promaz kan financieel en/of operationeel zijn, afhankelijk van het type aanvraag. Elke aanvraag kan worden ingediend tot en met 28/02/2025 en moet ontvankelijk worden verklaard door het fonds.

Meer info op https://www.promaz.be