Dossier bouw van 32 woonunits en supermarkt

Print

Het gemeentebestuur van Liedekerke wenst de bevolking erover te informeren dat een projectontwikkelaar een aanvraag voor een omgevingsvergunning voor een supermarkt en 32 woongelegenheden, gelegen langs de N207 en nabij de Oude Muilenstraat, heeft ingediend.

Gezien de omvang van de aanvraag en de voorbereidende infovergaderingen die vorig jaar al plaatsvonden, wenst het bestuur hier in alle openheid over te communiceren.

De afdeling omgeving onderzoekt op dit moment de volledigheid en ontvankelijkheid van het ingediende dossier. Indien de aanvraag ontvankelijk is, volgt een openbaar onderzoek.

In de periode van openbaar onderzoek kunnen alle burgers en omwonenden het dossier inkijken en eventueel bezwaren ter zake indienen.