De brexit staat voor de deur, bereid je voor!

Print

Al enkele maanden onderhandelen het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie over de voorwaarden van hun toekomstige relatie. Die overgangsperiode loopt eind 2020 af. Het is duidelijk dat de brexit een grote economische impact zal hebben op ons land. Maar wat is de concrete impact voor uw bedrijf?

Met behulp van de Brexit Impact Scan van de FOD Economie komt u te weten waar u moet bij stilstaan en wat u nu al kunt doen om uw bedrijf voor te bereiden. Aan de hand van een aantal vragen bepaalt de scan de algemene impact van de brexit op uw onderneming. De vragen gaan over invoer, uitvoer, intellectuele eigendom, gebruik van digitale diensten, vervoer en toeleveranciers. 

Je vindt de scan en een overzicht van alle beschikbare informatie op https://brexit.belgium.be