Code geel voor bos- en natuurgebied Vlaams-Brabant

Print

Het Agentschap Natuur en Bos evalueert tijdens de brandgevaarlijke periodes het brandrisico in bos- en natuurgebieden. Dat risico wordt dagelijks berekend en op basis daarvan wordt er beslist welke alarmeringsfase van kracht is. De fases worden uitgedrukt in kleurcodes. Naargelang de kleurcode worden er verschillende preventiemaatregelen genomen.

Er werd beslist dat onze provincie over gaat naar code geel. Dat betekent dat het risico op bosbrand licht verhoogd is en er een verhoogde waakzaamheid is.

Op 23 juni werd het veiligheidsbesluit inzake rook- en vuurverbod in bossen en natuurgebieden vervangen door een nieuwe maatregel waarbij op de huidige regeling een uitzondering voorzien wordt voor kampen. Binnen het kader van (zomer)kampen kan wel een vuur gemaakt worden om te koken, mits het nemen van nodige bijkomende voorzorgsmaatregelen. Dit besluit inzake veiligheidsmaatregelen houdt in dat alle boswachters en natuurinspecteurs in alle bossen en een aantal natuurgebieden (tijdelijk) een bijkomende bevoegdheid krijgen en ter zake kunnen optreden. Het veiligheidsbesluit loopt af op 30 september 2021.

Preventieve tips
- Hou er rekening mee dat je nooit open vuur mag maken in bos en natuurgebieden.
- Je mag NOOIT (vrij) open vuur maken, zelfs niet op een afstand van 25m tot bossen en 100m tot huizen, boomgaarden, hagen, graan, stro, mijten of van plaatsen waar vlas te drogen is gelegd TENZIJ je schriftelijke toelating hebt van de gemeentelijke overheid (burgemeester)
waar je het open vuur wil houden.
- Rook niet in bos en natuurgebieden. Gooi zeker geen sigarettenpeuk in de berm of uit je wagen tijdens het rijden om gras- en bermbranden te voorkomen.
- Laat kinderen niet zonder toezicht in bos en natuurgebieden.
- Het gebruik van onkruidbranders wordt afgeraden.
- Barbecue stellen dienen op een onbrandbare ondergrond geplaatst te worden zodanig dat de hete kolen geen grasbrand veroorzaken. Blusmiddelen (emmers, water en zand) dienen te worden voorzien.

Voor bijkomende tips:
www.leefbrandveilig.be
www.veiligbarbecuen.be
www.natuurenbos.be
www.opkamp.be