Burgerparticipatie rond het regionaal mobiliteitsplan

Print

De vervoerregio Vlaamse Rand maakt een visie over de mobiliteit voor de middellange (2030) en lange termijn (2050). Deze visie zal de basis vormen voor het regionaal mobiliteitsplan 2030. Hierin formuleren we een aantal sterke ambities die aangeven waar de Vlaamse Rand wil staan inzake mobiliteit over 10-30 jaar. Een krachtige visie komt maar tot stand door de inzichten van velen. Daarom horen we graag jouw ideeën voor de Vlaamse Rand. De input die we hiermee verzamelen, vormt de basis om de ambities scherp te stellen binnen onze regio. Deelnemen kan tot 31 januari 2021 via deze link.