Bijtjeswandeling

Print

Het gemeentebestuur is verheugd de nieuwe bijtjeswandeling te openen, een onderdeel van het gemeentelijk Bijenplan.
Wilde bijen vervullen een sleutelrol in de natuur, ze zijn de belangrijkste bestuivers van wilde planten en heel wat voedselgewassen. Ze gaan de laatste jaren echter sterk achteruit door gebrek aan nectarbronnen, pesticidengebruik, klimaatverandering en ziekten.
Daarom is actie nodig om de bijen te helpen, en werd een bijenplan opgemaakt!
Dit bestaat uit concrete terreinacties, maar ook sensibiliserende acties zoals de opmaak van een bijtjeswandeling.

De bijtjeswandeling bestaat uit een traject van 3.8 km, en is volledig toegankelijk voor buggy’s. Ze start en eindigt op het Vijfhoeksplein, dat recent volledig heringericht werd in kader van de bij (speelheuvels, hooiland, vaste planten en bloembollen,… met allemaal soorten waar bijen verlekkerd op zijn). Deze loopt langs enkele van de mooiste plekjes van Liedekerke zoals de Dommelingen en de Vallei van de Palitsebeek. Onderweg vind je spelletjes, hinkelpad, quiz, stripverhalen… en kom je ook infobordjes tegen over wilde bijen die je op die locatie kan terugvinden. Eigen gemeentepersoneel van de loods maakte alle speelelementen eigenhandig! Neem dus zeker een kijkje!


Met het gemeentelijk Bijenplan wil de gemeente deze lokale wilde bijen een duwtje in de rug geven. Voor het bijenplan ontvangt Liedekerke subsidies van de provincie Vlaams-Brabant.