Beslissing gemeenteraad 25 maart 2021

Print

Op de gemeenteraad van 25 maart 2021 werd, in het kader van de kinderarmoede, de premie voor melk en luiers van 70 euro per kwartaal, opgetrokken naar 100 euro. Voor mensen met incontinentie wordt er een premie van 40 euro per jaar (groot forfait) toegekend en 20 euro per jaar voor klein forfait, op vertoon van een bewijs van de mutualiteit.

Aan thuiswonende personen met medische zorgen en extra restafval wordt een bedrag van 20 euro per jaar toegekend op vertoon van een bewijs van huisarts of specialist.

Op de gemeenteraad van 22 april 2021 wordt een voorstel gedaan om een luierpremie toe te kennen aan gezinnen met kinderen tussen 0 en 2,5 jaar.
Het college van burgemeester en schepenen heeft ervoor geopteerd om de minstbedeelden, alsook de personen met extra restafval, te helpen, gezien zij moeilijk hun gedrag kunnen wijzigen in verband met luiers en extra medische zorgen.