Adviesraad Lokaal Overleg Kinderopvang zoekt leden

Print
Wat is het LOK?

Het Lokaal Overleg Kinderopvang (LOK) is een gemeentelijke adviesraad die iedereen in Liedekerke samenbrengt die bezig is met de opvang en opvoeding van jonge kinderen (0-12 jaar). We gaan in dialoog over de nieuwe regelgeving inzake kinderopvang, het welzijn van kinderen, de nood aan kinderopvang en mogelijke oplossingen, het Huis van het Kind en zoveel meer.  

Het LOK neemt verschillende opdrachten op:
  • advies uitbrengen over alle aangelegenheden die betrekking hebben op kinderopvang
  • activiteiten en initiatieven inzake kinderopvang stimuleren
  • overleg en samenwerking tot stand brengen tussen de verschillende betrokkenen
  • mee vorm geven aan een lokaal loket kinderopvang en een Huis van het Kind
Voor wie?
U kunt lid worden als:
  • gebruiker van de kinderopvang
  • lokale actor
  • ambtenaar of politiek afgevaardigde van het lokaal bestuur  

De adviesraad wordt om de zes jaar, na de gemeenteraadsverkiezingen, opnieuw samengesteld.

Geïnteresseerd?
Stel u kandidaat uiterlijk op 20 mei 2019 en kom op donderdag 23 mei om 19uur naar de eerstvolgende LOK-vergadering in de vergaderzaal van het Sociaal Huis in de Opperstraat 33 te 1770 Liedekerke. Alle kandidaat-leden zijn hier welkom. Tijdens deze vergadering krijgt u meer info over het LOK en worden de bestuursleden verkozen.

Kandidaturen kunnen ingediend worden met dit formulier.

Meer info?
Sociaal huis Liedekerke
Opperstraat 33
1770 Liedekerke
053 64 55 51

huisvanhetkind@liedekerke.be