Aankondiging openbaar onderzoek ontwerp-PAS en -plan-MER

Print

De Vlaamse overheid heeft een ontwerp-PAS opgesteld. Daarbij werd ook een ontwerp plan-milieueffectrapport (ontwerp-plan-MER) opgemaakt dat de effecten van de PAS op het leefmilieu onderzoekt. Klik hier voor meer informatie over het ontwerp-PAS en -plan-MER.

Op de website van Omgeving Vlaanderen kan je ook een filmpje, dat de stikstofproblematiek eenvoudig uitlegt, bekijken.   

Er wordt van 19 april tot en met 17 juni 2022 een openbaar onderzoek georganiseerd over dit ontwerp-PAS en het bijhorende ontwerp-plan-MER.
Je kan het ontwerp-PAS, het bijhorende ontwerp-plan-MER en de richtlijnen vanaf 19 april 2022 online inkijken op de website van Omgeving Vlaanderen. Het openbaar onderzoek wordt daar zorgvuldig toegelicht.

Als je geen computer of internet hebt, kan je gebruikmaken van een openbare computer tijdens de openingsuren van het Vrijetijdshuis. Je kan de documenten ook op afspraak (digitaal) inkijken bij het Departement Omgeving in Brussel. Je dient dan je afspraak te maken via het nummer 02 553 75 86 of je stuurt een e-mail naar SIDO.omgeving@vlaanderen.be.

Hoe een opmerking of bezwaar indienen?
Van 19 april 2022 tot en met 17 juni 2022 kan je je opmerkingen of bezwaren via e-mail of brief indienen bij het college van burgemeester en schepenen. Opmerkingen en bezwaren die te laat worden ingediend, worden niet behandeld.