Tweede verblijven

Print

Een tweede verblijf is elke private woongelegenheid die niet het hoofdverblijf (geen inschrijving op het adres in het bevolkingsregister) vormt van de eigenaar of de huurder, maar die wel op elk moment door hem kan worden bewoond. Tweede verblijven zijn landhuizen, bungalows, appartementen, weekendhuisjes, optrekjes en alle andere vaste woongelegenheden.

Door het gemeentebestuur wordt een belasting geheven op de tweede verblijven gelegen op het grondgebied van de gemeente, ongeacht of ze ingeschreven zijn in de kadastrale legger.

Het bedrag van de belasting bedraagt 2.000 euro per tweede verblijf.

De op 1 januari van het aanslagjaar bestaande toestand wordt in aanmerking genomen. De belasting is verschuldigd door de gebruiker van het tweede verblijf.

Gelieve aangifte te doen van de aanvang, wijziging of beëindiging van het gebruik van een tweede verblijf.