Tweede verblijven

Print

Door het gemeentebestuur wordt een belasting geheven op de tweede verblijven gelegen op het grondgebied van de gemeente, ongeacht of ze ingeschreven zijn in de kadastrale legger: 2 000 euro per tweede verblijf.

De op 1 januari van het aanslagjaar bestaande toestand wordt in aanmerking genomen.