Premie voor muurisolatie (binnenzijde)

Print

Premie aan te vragen bij: 

Wat

Als u een buitenmuur van uw woning of appartement laat isoleren langs de binnenzijde, dan kunt u daarvoor bij Fluvius een premie aanvragen.

Voorwaarden

  • Deze premie is er alleen voor woningen, appartementen of appartementsgebouwen in het Vlaamse gewest die vóór 1-1-2006 werden aangesloten op het elektriciteitsnet.
  • De isolatie van nieuw aangebouwde deelconstructies komt ook in aanmerking voor de premie. Bij volledige herbouw (=nieuwbouw) geldt de premie niet.
  • Het aanvraagformulier moet bij Fluvius (de elektriciteitsnetbeheerder) aankomen uiterlijk 12 maanden na de factuurdatum.
  • De werken moeten uitgevoerd en gefactureerd worden door een aannemer.
  • Een architect moet de werken begeleiden en de uitvoering van de werken controleren
    of de aannemer (zaakvoerder of een van zijn medewerkers) moet een certificaat van bekwaamheid hebben of een certificaat van bekwaamheid als aspirant. Op energiesparen.be vindt u een lijst met gecertificeerde aannemers.
  • Raadpleeg alle voorwaarden en technische eisen (Rd-waarde, lambdawaarde, ...) waaraan het materiaal moet voldoen op het Informatieblad 2019 of 2020 van Fluvius.

Procedure

Een overzicht van de documenten die nodig zijn om de aanvraag in te kunnen dienen vindt u op het Informatieblad 2019 of 2020 van Fluvius.

U kunt de premie

Als uw aanvraag wordt goedgekeurd, volgt de uitbetaling binnen de 6 maanden.

Bedrag

  • De premie bedraagt 15 euro per m² geïsoleerde muuroppervlakte.
  • Een beschermde afnemer krijgt 22,5 euro per m² geïsoleerde muuroppervlakte. Beschermde afnemers zijn personen die recht hebben op de sociale maximumprijzen voor elektriciteit en aardgas.