Premie hoogrendementsglas

Print

Premie aan te vragen bij: 

Wie een premie ontvangt via Fluvius, heeft automatisch recht op een bijkomende gemeentelijke premie. U hoeft hiervoor dus zelf geen actie te ondernemen. De premie bedraagt 5 euro per geplaatste m², met een maximum van 100 euro per adres.

Wat

Als u in een bestaande woning of appartement hoogrendementsbeglazing laat plaatsen, dan kunt u daarvoor bij Fluvius een premie aanvragen. U moet de werken laten uitvoeren door een aannemer.

Voorwaarden

  • Deze premie is alleen geldig voor woningen, wooneenheden (bijv. appartementen) of appartementsgebouwen in het Vlaamse gewest die vóór 1-1-2006 werden aangesloten op het elektriciteitsnet.
  • De werken moeten uitgevoerd en gefactureerd worden door een aannemer, die u een attest bezorgt.
  • Het aanvraagformulier moet bij Fluvius (de elektriciteitsnetbeheerder) aankomen uiterlijk 12 maanden na de factuurdatum.
  • Raadpleeg het Informatieblad 2019 of 2020 van Fluvius voor een overzicht van alle voorwaarden en van de technische eisen waaraan het materiaal moet voldoen (U-waarde, ...).
  • In 2021 (eindfactuur)
    • wordt de basispremie verdubbeld (nog niet definitief goedgekeurd)
    • is er een verhoogde premie voor huishoudelijke eindafnemers die op het elektriciteitsdistributienet zijn aangesloten met toepassing van uitsluitend nachttarief (nog niet definitief goedgekeurd).

Procedure

Een overzicht van de documenten die nodig zijn om de aanvraag in te kunnen dienen, vindt u op het Informatieblad 2019 of 2020 van Fluvius.

U kunt de premie

Als uw aanvraag wordt goedgekeurd, volgt de uitbetaling binnen de 6 maanden.

Bedrag

Eindfactuur inPremie per m2 glasoppervlak

2019

10 euro per m2
20208 euro per m2
202116 euro per m2
2021 - Klant met
'uitsluitend nachttarief'
24 euro per m2

Beschermde afnemers kunnen een hogere premie krijgen. Beschermde afnemers zijn personen die recht hebben op de sociale maximumprijzen voor elektriciteit en aardgas. Een beschermde afnemer krijgt 56 euro per m² glasoppervlak, waarbij de premie maximaal 40% van de factuur is. Dat bedrag en percentage geldt in 2021 ook in geval van 'uitsluitend nachttarief'.

Regelgeving

De voorwaarden en premiebedragen voor investeringen met eindfactuur in 2021 werden op 30-10-2020 principieel goedgekeurd door de Vlaamse regering. Wijzigingen zijn dus nog mogelijk. Definitieve goedkeuring wordt verwacht tegen midden december 2020.