EPC voor nieuwbouw

Print

Wat

Voor bouwaanvragen vanaf 2006 moet uw woning aan de EPB-regelgeving voldoen. Na het indienen van de EPB-aangifte, krijgt u in geval van nieuwbouw of een 'ingrijpende energetische renovatie' een Energieprestatiecertificaat Bouw (EPC Bouw) van uw EPB-verslaggever. Dat EPC Bouw bewijst dat uw woning aan de EPB-eisen voldoet en vermeldt onder andere het E-peil. Het E-peil geeft aan hoe energiezuinig uw woning is. Hoe lager het E-peil, hoe energiezuiniger de woning.

Procedure

 • Het EPC Bouw wordt afgeleverd voor bouwprojecten waarbij een E-peil werd berekend (in het kader van de EPB-regelgeving)
 • U krijgt het EPC Bouw van uw verslaggever, ten laatste 6 maanden na de ingebruikname van de woning.
 • Bij verkoop of verhuur van uw woning
  Als u uw woning wilt verkopen of verhuren, kijk dan naar de geldigheidsdatum op uw EPC Bouw. Het EPC Bouw is 10 jaar geldig.
  • Is uw EPC Bouw nog geldig, dan moet u dit EPC Bouw gebruiken.
   • Vermeld de verplichte EPC-informatie in de advertenties.
   • Toon het EPC Bouw aan geïnteresseerde kopers of huurders.
   • Woning verkocht? Bezorg het originele EPC Bouw aan de koper.
   • Woning verhuurd? Een kopie van het EPC Bouw moet aan de huurovereenkomst toegevoegd worden. De huurder heeft zo een kopie. De verhuurder houdt het originele EPC Bouw zelf bij.
  • Is de geldigheidsduur van uw EPC Bouw verstreken? Dan moet u, als u de wooneenheid publiekelijk te koop of te huur stelt, een EPC bij verkoop en verhuur van woningen laten opmaken.